تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

میز و صندلی عروسی

چیدمان میز و صندلی تشریفات ثمین با وسایل تزیینی زیبا به گونه ای است که میهمانان در هر قسمتی از سالن که باشند احساس تنهایی ندارند. 

6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW