تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

خدمات مجالس

موسسه تشریفات ثمین مجری و برگزارکننده مجالس عروسی، نامزدی ، همایش و سمینار،برگزاری مراسم دیپلماتیک با کترینگ اختصاصی و 50 مورد باغ و سالن در تهران می باشد.
6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW