تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

اجرای موزیک مجالس

موزیک بند کامل POWERMUSIC 

موزیک بند کامل شامل سیستم صوتی حرفه ای +  Dj  به همراه 7 ساز زنده انتخابی و خواننده 

موزیک بند کامل شامل سیستم صوتی حرفه ای +  Dj  به همراه 5 ساز زنده انتخابی و خواننده 

موزیک بند کامل شامل سیستم صوتی حرفه ای +  Dj  به همراه 3 ساز زنده انتخابی و خواننده 

Dj به همراه سیستم صوتی حرفه ای، کیبورد و خواننده 

Dj+ تومبا به همراه سیستم صوتی حرفه ای 

دکور کامل پیانو با نوازنده 

نور پردازی دیجیتال 

LED  کف پیست رقص 

LCD نمایشگر پیست رقص 

پرده نمایشگر LED موزیک 

موسیقی سنتی شامل سیستم صوتی به همراه ویلون، دف و نی، ضرب و خواننده 

6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW