تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

آتش بازی

مراسم آتش بازی جزء هیجان انگیز ترین و باشکوه ترین بخشها می باشد که در 4 مرحله (ورودی ، کیک ، شام و تانگو) قابل اجراست و در تشریفات ثمین جزء هدایای منوی انتخابی می باشد.

6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW