تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

شمع آرایی مراسم

برای زیبایی بخشیدن بیشتر و رویایی نمودن فضای برگزاری مجلس، می توان از شمع آرایی به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها استفاده کرد. بار شمع، شمع آرایی میزهای میهمان، شمع آرایی سفره عقد، شمع آرایی در قسمت ورودی و بسیاری از بخشهای دیگر در تمامی پکیج های تشریفات عروسی ثمین به عنوان هدیه وجود دارد.  

6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW