تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

گل آرایی مجالس

همواره گل آرایی یکی از شاخصه های مهم برای تجلی دادان به مجالس و فراهم نمودن فضایی زیبا و دلنشین برای پذیرایی از میهمانان است. از آنجایی که عمده فعالیت تشریفات مجالس ثمین در زمینه برگزاری مجالس عروسی می باشد، لذا در این بخش تصاویری از گل آرایی مجالس عروسی تقدیم حضورتان می گردد.

6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW