تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

بار سالاد و اردور

سالادهای متنوع تشریفات ثمین رنگ و طعم متفاوتی را به میز شام پذیرایی شما می بخشد . سالادهايی ازقبيل : سالاد کاهو، سالاد فصل، سالاد ماکارونی، سالاد قفقازی، ماست و خیار، سالاد شیرازی، سالاد فرانسوی، سالاد سزار، سالاد اندونزی، سالاد کاردينال، سالاد لبنانی، سالاد آنديف، سالاد چيکن ذرت و سالاد اسفناج ، بخشی از سالادهای خوش طعم و خوشمزه تشریفات ثمین است.
6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW