تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

منوی فینگر فود گرم

                میز تنقلات مناسب تا 30 نفر قیمت به ازای هر میز 9  ملیون تومان
1) شات سالاداندونزی                                                    4)رول ژامبون                                 7)زیتون
2)شات  ماست خیار             5)باکس میوه                                   8) خیار شور
3) ماست بورانی 6) سینی سبزیجات                              9) تنقلات

                    میز فینگرسرد  1  مناسب تا 30 نفر قیمت به ازای هرمیز12 ملیون تومان
1) اسپرینگ رول                                                        4) کیک مرغ                                   7) سمبوسه
2) کورن داگ    5) کباب چوبی                                 8) سالاد الویه
3)کریسپی           6)برگر کوچک                                  9) خیارشور،زیتون،تنقلات

        میز فینگر سرد 2 با میز آرایی ، مناسب تا 30 نفر  قیمت به ازای هرمیز 15 ملیون تومان 
1) اسپرینگ رول                                                        5) کیک مرغ                                     9) سمبوسه
2) کورن داگ   6) کباب چوبی                                  10) سالاد الویه
3)کریسپی          7)برگر کوچک                                  11) خیارشور،زیتون،تنقلات
4)میگو سوخاری                                                        8) پیتزا کوچک                                  12) سوسیس بندری 

           منوی  فینگر سرد به انتخاب مشتری قیمت هر تکه به ازای هر نفر40هزار تومان
1) اسپرینگ رول                                8) کیک مرغ                                  15) سمبوسه
2) کورن داگ          9) کباب چوبی                                 16) سالاد الویه
3)کریسپی        10)برگر کوچک                                17) خیارشور،زیتون،تنقلات
4)میگو سوخاری                                                      11) پیتزا کوچک                                18) بندری
5)فرنچ توست                                        12)راتا در 10 طعم                            19) پیراشکی
6)لقمه سوخاری                                                       13) دلمه                                        20)تو پک مرغ
7)چیز برگر                                                          14) پنینی مرغ                                  21)ساندویچ مینی مرغ

منوی  غذا های کیلویی به انتخاب مشتری قیمت  هر کیلو(مناسب برای 5 نفر) 350 هزار تومان 
1) سالد الویه                                                                                                             3)  سالد ماکارانی      2) کشک بادمجان                              4)سوسیس بندری

6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW