ماشین عروس

/

شما در تشریفات عروسی ثمین قادر خواهید بود با انتخاب طرح های پیشنهادی ما و یا طرح انتخابی خودتان زیباترین گل آرایی ها را بر روی ماشین عروس خود داشته باشید. تشریفات عروسی ثمین این مسئولیت را از دوش آقا داماد ها برداشته و ماشین شما را در پارکینگ منزلتان گل کاری می کند.همچنین تشریفات ثمین می تواند در انتخاب ماشین عروس نیز شما را یاری نمایید.تشریفات ثمین با همراهی شما در این زمینه در صرفه جویی زمان و هزینه به شما کمک می کند. 

در واتساپ با من صحبت کنید در واتساپ با من صحبت کنید
6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW