باغ عروسی فرمانیه

منطقه باغ عروسی :

گرمدره

ظرفیت سالن باغ فرمانیه :

300نفر

ظرفیت پارکینگ :

150 ماشین
توضیحات :
باغ عروسی فرمانیه حدود 6000 مترمساحت باغ ، این باغ دارای درختانی بلندوقدیمی می باشدودرهرحالت روز به صورت سایه می باشدودارای تنوع گیاهی خاصی می باشد محوطه پارکینگ این باغ به صورت آسفالت می باشد وعمارت باغ با نمای رومی می باشد دارای گنبد مراکشی برای فضای عقدمی باشد.