باغ عروسی موناکو

منطقه باغ عروسی :

گرمدره

ظرفیت سالن باغ موناکو :

250 نفر

ظرفیت پارکینگ :

300 ماشین
توضیحات :
 باغ عروسی موناکو این امکان را به شما می دهد که با تناسب به تعداد مهمانها و بودجه مورد نظر شما انتخابی شایسته به عمل می آورید. لازم به ذکراست که تشریفات ثمین شمارا درانتخاب مراسم عروسی ازلحاظ نکات فنی یاری خواهد کرد. تشریفات ثمین توانایی اجرای مراسم در محل ومکانهای خصوصی شماراهم دارد.