موزیک

موزيک بند کامل POWERMUSIC 

موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي +  Dj  به همراه 7 ساز زنده انتخابي و خواننده 

موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي +  Dj  به همراه 5 ساز زنده انتخابي و خواننده 

موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي +  Dj  به همراه 3 ساز زنده انتخابي و خواننده 

Dj به همراه سيستم صوتي حرفه اي، کيبورد و خواننده 

Dj+ تومبا به همراه سيستم صوتي حرفه اي 

دکور کامل پيانو با نوازنده 

نور پردازي ديجيتال 

LED  کف پيست رقص 

LCD نمايشگر پيست رقص 

پرده نمايشگر LED موزيک 

موسيقي سنتي شامل سيستم صوتي به همراه ويلون، دف و ني، ضرب و خواننده 

طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان