خدمات

صفحه اصلی >خدمات

موزیک

موزيک بند کامل POWERMUSIC ............................................................................................. قيمت توافقي

موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي +  Dj  به همراه 7 ساز زنده انتخابي و خواننده ................ 70.000.000 ريال

موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي +  Dj  به همراه 5 ساز زنده انتخابي و خواننده ................ 50.000.000 ريال

موزيک بند کامل شامل سيستم صوتي حرفه اي +  Dj  به همراه 3 ساز زنده انتخابي و خواننده ................ 30.000.000 ريال

Dj به همراه سيستم صوتي حرفه اي، کيبورد و خواننده ................................................................... 20.000.000 ريال

Dj+ تومبا به همراه سيستم صوتي حرفه اي ................................................................................ 10.000.000 ريال

دکور کامل پيانو با نوازنده ...................................................................................................... 10.000.000 ريال

نور پردازي ديجيتال ............................................................................................................. 5.000.000 ريال

LED  کف پيست رقص ........................................................................................................ 10.000.000 ريال

LCD نمايشگر پيست رقص ..................................................................................................10.000.000 ريال

پرده نمايشگر LED موزيک ................................................................................................. 10.000.000 ريال

موسيقي سنتي شامل سيستم صوتي به همراه ويلون، دف و ني، ضرب و خواننده .................................. 30.000.000 ريال

طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان