خدمات

صفحه اصلی >خدمات

منو پذیرایی


1- ميوه فصل 5 نوع به ازاي هرنفر...............................................     6.000ريال
2- میوه و کوکتل ميوه 5 نوع به ازاي هر نفر ..................................     110.000ريال
3- آناناس هر عدد....................................................................      به قيمت روز
4- شيريني به ازاي هر نفر ........................................................      30.000ريال
5- کيک به ازاي هر نفر ...........................................................       30.000ريال
6- شربت سه نوع به ازاي هر نفر................................................      25.000ريال
7- آبميوه طبيعي 4 نوع به ازاي هر نفر ........................................       55.000ريال
8- آبميوه طبيعي 6 نوع به ازاي هر نفر ........................................       70.000ريال
9- شير کاکائو به ازاي هر نفر....................................................       20.000ريال
10- نسکافه به ازاي هر نفر .....................................................       20.000ريال
11- چاي به ازاي هر نفر .........................................................       10.000 ريال
12- بستني به ازاي هر نفر ......................................................       40.000ريال
13- آجيل چهار مغز به ازاي هر نفر............................................       80.000ريال
طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان