منو پذیرایی


1- ميوه فصل 5 نوع به ازاي هرنفر
2- میوه و کوکتل ميوه 5 نوع به ازاي هر نفر
3- آناناس هر عدد
4- شيريني به ازاي هر نفر 
5-کيک به ازاي هر نفر 
6- شربت سه نوع به ازاي هر نفر
7- آبميوه طبيعي 4 نوع به ازاي هر نفر 
8- آبميوه طبيعي 6 نوع به ازاي هر نفر 
9- شير کاکائو به ازاي هر نفر
10- نسکافه به ازاي هر نفر 
11- چاي به ازاي هر نفر 
12- بستني به ازاي هر نفر 
13- آجيل چهار مغز به ازاي هر نفر
طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان