برگزاری همایش و سمینار

برگزاری مجالس رسمی از قبيل برگزاری همایش و برگزاری سمینار، جشن افتتاحیه و برگزاری جشنهای سازمانی از جمله خدمات تخصصی موسسه تشریفات ثمین می باشد. موسسه  تشریفات ثمین با دارا بودن آشپزخانه صنعتی و کادری مجرب از مهمانداران حرفه ای و ارائه خدمات متنوع به سازمانهای دولتی و خصوصی انتخاب شاِسته ای می باشد.
طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان