میز و صندلی عروسی

چیدمان میز و صندلی تشریفات ثمین با وسایل تزیینی زیبا به گونه ای است که میهمانان در هر قسمتی از سالن که باشند احساس تنهایی ندارند.