}

آشنایی با موارد مهم در تشریفات عروسی

عروسی یکی از سنتهای دیرین در بین ایرانیان است؛ که طی آن زندگی مشترک یک زوج جشن گرفته میشود.  سفره عقد، انتخاب باغ عروسی، نحوه پذیرایی و موسیقی از مهمترین تشریفات عروسی است که نیاز به برنامهریزی دقیق دارد. یک عروسی به یادماندنی همراه با برنامهریزی صحیح حاصل میشود. ما در این مجموعه این افتخار را داریم که بهترین خدمات مجالس را در اختیار عروس و دامادها بگذاریم. 

 باغ عروسی 

یکی از تشریفات عروسی مهم انتخاب باغ عروسی یا همان تالار عروسی برای مراسم است. یک مجموعه باید باغ تالارهای متعددی متناسب با هر سلیقه دارا باشد. طراحی باغ تالارها متناسب با هر فصل سال صورت میگیرد و میتواند شامل تزئینات متفاوتی باشد. 

 باغ عروسی
 

سفره عقد بخشی از تشریفات عروسی 

سفره عقد جزء جداییناپذیر در برگزاری مجالس عروسی بین ایرانیها است. مجموعه هایی که در زمینه تشریفات عروسی فعال هستند بهطور معمول سفرههای عقد متفاوتی با سلیقه های متفاوت دارند که حق انتخاب خوبی را در اختیار زوجین قرار میدهد. رنگبندی، طراحی و تمهای متفاوت از جمله زمینه هایی است که باید بر روی آنها کار شود. درعین حال زوجین اگر خواستار سفره عقد خاصی باشند میتوانند با سلیقه خود نیز اقدام به طراحی سفره عقد مورد نظر خود کنند و مجموعه ما در این زمینه با آنها همراهی خواهد نمود.

 تزئینات جایگاه عروس 

ازآنجاییکه بخش عمدهای از عکسهای یادگاری و فیلمبرداری مجالس عروسی در محلی صورت میگیرد که جایگاه عروس و داماد است پس تزئینات این بخش و شیک بودن آن بسیار مهم است؛ و نقش فوق العاده مهمی در انتخاب تشریفات عروسی دارد. تزئینات جایگاه عروس میتواند بهصورت انتخابی باشد؛ و یا اینکه با سلیقه خود زوجین و خانوادههای آنها انجام شود. تزئینات عادی شامل گل، شمع، پرده حریر و بادکنک میباشد. 

ولی اگر به دنبال سلیقه ای خاص و تزئینات ویژه تری هستید نیز مجموعه تشریفات عروسی ما میتواند با پیشنهاد شما و زیر نظرتان این تزئینات را به بهترین شکل ممکن اعمال کند. در انجام تزئینات، ست بودن و همخوانی جایگاه عروس با لباس عروس و نوع پوشش عروس و داماد نیز اهمیت زیادی دارد؛ و جزء ریزه کاری هایی است که لازم است رعایت شود. 

 تزئینات جایگاه عروس

 

 پذیرایی 

پذیرایی از مهمانها یکی از مهمترین پارامترهای انتخابی در برگزاری مراسم عروسی است. پذیرایی مجالس همچنین جزء وظایف اصلی مجموعه های تشریفات عروسی است که نقش مؤثری در شیک بودن مجلس دارد و باید به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. از لحظه ابتدایی ورود میهمانها که باید از آنها با انواع نوشیدنی و شیرینیجات پذیرایی شود، تا پذیرایی با میوه و شیرینی در بین مجلس؛ و همچنین پذیرایی شام از جمله موارد مهم تشریفات عروسی است که توسط زوجین و با توجه به خواسته و توان مالیشان میتواند انتخاب شود. 

همچنین برنامه ریزی ها و نحوه پذیرایی مثل زمان پذیرایی و نحوه چینش میزها و غذاها نیز میتواند توسط خانوادهها مشخص شود. بهره بردن از یک مجموعه تشریفات عروسی با تجربه و کاردان خیال عروس و داماد را از این بخش مهم مجلس عروسی راحت میکند. مجموعه تشریفات عروسی ما این افتخار را دارد که در بحث پذیراییاهمواره بهترین کیفیت را به نمایش گذاشته و سهمی کوچک در بهتر شدن جشنهای عروسی زوجین ایفا کرده است. 

 موسیقی 

یکی از موارد اصلی در تشریفات عروسی و مراسمات و جشنها موسیقی است. یک موسیقی خوب میتواند باعث با شکوهتر شدن جشن شود؛ و یک موسیقی بد میتواند خاطره بدی از یک جشن خوب را برای زوجها باقی بگذارد. موسیقی میتواند بهصورت زنده باشد؛ و یا اینکه از موسیقیهای ضبط شده استفاده کرد. معمولاً سالنهای برگزاری تشریفات عروسی خود با گروههای موسیقی بسیاری در ارتباط هستند؛ که این امر باعث خاطرجمعی زوجین از این بخش مهم میشود.

 دیگر تزئینات تشریفات عروسی 

در برگزاری مراسمات عروسی موضوعی که باعث جلوه نمودن بیشتر تشریفات مجالس میشود امر چیدمان مجالس است. تزئینات میتواند شامل گلآرایی مجلس، میوهآرایی در بخش پذیرایی، چینش میز و صندلیها و تزئین ورودی باغ عروسی باشد. در ادامه بهطور مختصر در مورد هرکدام از این بخشها توضیحاتی را ارائه کردهایم. تا با دانسته های بیشتر و خیالی آسودهتر دست به انتخاب تشریفات عروسی بزنید.

گل آرایی مجلس عروسی

گلها نقش ویژهای در طراوت بخشیدن به جشنهای عروسی دارند. از گلها در بخشهای مختلف باغ میتوان استفاده کرد. از ورودی گرفته تا جایگاه عروس و داماد تا روی میزهای پذیرایی از مهمانها. به همین دلیل هنر گل آرایی نیز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. استفاده از گلهای تازه و با طراوت در کنار تزئینات مناسب جلوه زیبایی به مجلس عروسی میدهد. تشریفات عروسی ما این افتخار را دارد که با استفاده از طراحان خوشذوق در این امر بهترین هدیه را به زوجین اهدا کند. 

طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان